ПОРТАЛ
НА РЫБАЛКУ
НА ОХОТУ
Добавить в избранное
На главную Написать письмо Карта сайта
Надувные лодки БАРК в Днепропетровске, бесплатная доставка: гребные и надувные моторные лодки BARK, палатки, тенты, транцевые колеса и другие аксессуары к надувным лодкам.
Поиск:
Рыбалка
Охота
! Магазины в Днепре
Виды рыб и их особенности
Донка
Законодательство
Зимняя рыбалка
Интересные водоемы
Оборудование и снаряжение
Полезно знать
Поплавочная удочка
Прикормки. Наживки. Бойлы.
Рыбацкая кухня
Спиннинг
Спортивная рыбалка
Подводная охота
Подводная охота
Полезно знать
Снаряжение
Отчеты о рыбалке


Купить надувную лодку Колибри у официального дилера. Гребные лодки и моторные лодки килевые - цена от производителя. Бесплатная доставка! В наличии.
Порядок использования водных живых ресурсов.

2007-03-28 22:40:33


          МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
              СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 34/13 від 10.02.2000               Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      25 лютого 2000 р.
 vd20000210 vn34/13                   за N 106/4327


             Про затвердження Інструкції про порядок
         спеціального використання водних живих ресурсів


     На виконання  постанови   Кабінету  Міністрів   України   від
28 вересня  1996  року  N  1192  (  1192-96-п  ) "Про затвердження
Тимчасового порядку  ведення  рибного  господарства  і  здійснення
рибальства",  постанови  Кабінету  Міністрів України від 10 серпня
1992 року N 459 ( 459-92-п  )  "Про  порядок  видачі  дозволів  на
спеціальне  використання природних ресурсів і встановлення лімітів
використання ресурсів загальнодержавного значення" зі  змінами  та
доповненнями  до  неї,  внесеними  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 28 квітня 1994 року N 268 ( 268-94-п )  "Про  внесення
змін і  доповнень  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України від
10 серпня 1992 року N 459",  з метою  вдосконалення  управління  в
галузі охорони,  відтворення та використання водних живих ресурсів
Н А К А З У Є М О:

     1. Затвердити    Інструкцію    про    порядок    спеціального
використання водних живих ресурсів (додається).
     2. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  Інструкцію  про
порядок встановлення та розподілу лімітів,  виділення квот, видачі
дозволів,   промислових   квитків   та   талонів   на   спеціальне
використання  водних  живих  ресурсів загальнодержавного значення,
затверджену  спільним  наказом  Мінекобезпеки  і   Держкомрибгоспу
України від  02.09.97  N  141/4  (  z0535-97  )  і зареєстровану в
Мін'юсті України 05.11.97 за N 535/2339, та Інструкцію про порядок
вилучення,  обліку, зберігання, здачі, реалізації та звітності про
обсяги  вилову  водних   живих   ресурсів,   затверджену   наказом
Держкомрибгоспу України   від   27.02.98  N  28  (  z0284-98  )  і
зареєстровану в Мін'юсті України 30.04.98 за N 284/2724.
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони навколишнього природного  середовища  та  ядерної
безпеки  України  М.П.Стеценка  та  заступника  Голови  Державного
комітету рибного господарства України О.М.Степаненка.

 Перший заступник міністра охорони
 навколишнього природного середовища
 та ядерної безпеки України                           В.М.Братішко

 Голова Державного комітету
 рибного господарства України                         М.М.Шведенко

                          Затверджено
                          Наказ Міністерства охорони навколишнього
                          природного середовища та ядерної безпеки
                          України, Державного комітету рибного
                          господарства України
                          10.02.2000 N 34/13

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      25 лютого 2000 р.
                                      за N 106/4327

                            Інструкція
   про порядок спеціального використання водних живих ресурсів

                      1. Загальні положення

     1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання постанов  Кабінету
Міністрів  України від 10 серпня 1992 року N 459 ( 459-92-п ) "Про
порядок  видачі  дозволів  на  спеціальне  використання  природних
ресурсів    і    встановлення    лімітів   використання   ресурсів
загальнодержавного значення" зі змінами та  доповненнями  до  неї,
внесеними постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  28 квітня
1994 року N 268 ( 268-94-п ) "Про внесення  змін  і  доповнень  до
постанови Кабінету  Міністрів  України  від  10  серпня  1992 року
N 459",  та від 28 вересня 1996 року N 1192  (  1192-96-п  )  "Про
затвердження  Тимчасового  порядку  ведення рибного господарства і
здійснення рибальства".
     Ця Інструкція   визначає  порядок  спеціального  використання
водних живих ресурсів загальнодержавного значення (крім видів, які
занесені  до  Червоної книги України) підприємствами,  установами,
організаціями незалежно від форм  власності,  громадянами  України
(далі  - користувачі) у рибогосподарських водних об'єктах,  у тому
числі внутрішніх морських водах і територіальному морі,  виключній
(морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України.
     1.2. Основні терміни та поняття,  які використовуються в  цій
Інструкції:
     Водні живі ресурси - сукупність водних організмів, життя яких
постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування
(знаходження) у воді, а саме:
     - прісноводні,     солонуватоводні,    морські,    анадромні,
напівпрохідні, катадромні риби на всіх стадіях розвитку;
     - круглороті;
     - водні  безхребетні,  у  тому  числі  молюски   (черевоногі,
двостулкові)     ракоподібні,     черви,     голкошкірі,    губки,
кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку;
     - водорості.
     Вилучення водних живих ресурсів - вилов (добування,  збирання
і т.ін.) водних живих ресурсів із природного середовища.
     Дозвіл на  спеціальне  використання  водних  живих   ресурсів
(надалі  -  дозвіл)  -  офіційний  документ,  який засвідчує право
користувача на спеціальне використання  водних  живих  ресурсів  у
межах отриманої квоти.
     Дослідно-конструкторський лов  -   вилучення   водних   живих
ресурсів   з  метою  з'ясування  доцільності  використання  надалі
знарядь, засобів лову для здійснення промислу.
     Знаряддя лову   (добування,  збирання  і  ін.)  водних  живих
ресурсів (надалі - знаряддя лову) - сітки,  неводи,  трали, пастки
тощо, якими здійснюється лов водних живих ресурсів.
     Квота спеціального   використання   водних   живих   ресурсів
(надалі - квота) - частка ліміту, яка виділяється користувачу.
     Контрольний лов  -  вилучення  водних  живих   ресурсів   для
контролю   кількісного  або  якісного  складу  популяції  з  метою
регулювання  їх  промислу,   з'ясування   ветеринарно-санітарного,
іхтіопатологічного (епідеміологічного) стану тощо.
     Ліміт спеціального   використання   водних   живих   ресурсів
(надалі -   ліміт)  -  дозволений  обсяг  вилучення  водних  живих
ресурсів з природного середовища.
     Меліоративний лов  -  вилучення водних живих ресурсів окремих
видів для  оптимізації  кількісного,  якісного  складу  популяцій,
покращання стану водних екосистем.
     Науково-дослідний лов - вилучення водних живих ресурсів,  яке
здійснюється для наукових потреб.
     Науково-промисловий лов - вилучення водних живих ресурсів для
з'ясування доцільності здійснення надалі їх промислу.
     Об'єкт промислу   -   водний   організм   певного   виду   та
біологічного стану, щодо якого здійснюється промисел.
     Техніко-виробничі показники    користувачів     (надалі     -
техніко-виробничі  показники)  - сукупність виробничих показників,
до яких належать тип та чисельність рибальських суден,  промислове
обладнання,  норма оснащення знаряддями лову на одне судно, ланку,
дільницю,  бригаду тощо  та  кількість  осіб,  які  у  складі  цих
виробничих підрозділів здійснюють вилучення водних живих ресурсів.
     Промисловий лов  (надалі  -  промисел)  -  вид   спеціального
використання  водних  живих  ресурсів,  які  перебувають  у  стані
природної волі, шляхом їх вилучення з природного середовища.
     Природно-заповідний фонд  (надалі  -  ПЗФ)  -  ділянки суші і
водного  простору,  природні  комплекси  та  об'єкти,  які   мають
особливу природоохоронну,  наукову, естетичну, рекреаційну та іншу
цінність і  охороняються  як  національне  надбання  і  щодо  яких
установлюється    особливий    режим    охорони,   відтворення   і
використання.
     Природно-заповідні установи  (надалі  -  ПЗУ)  -  природні та
біосферні  заповідники,  національні   природні   та   регіональні
ландшафтні   парки,  природоохоронні,  науково-дослідні  установи,
управління якими здійснюється спеціальними адміністраціями.
     Приймальний пункт  -  приміщення  (в  тому  числі  на  судні,
автомобілі тощо),  відповідно до санітарних норм пристосоване  для
приймання та зберігання водних живих ресурсів.
     Посвідчення рибалки - документ,  що засвідчує особу  рибалки,
який  відповідає  за  вилучення  водних  живих  ресурсів  у ланці,
дільниці, бригаді,  на судні тощо (далі  -  виробничі  підрозділи)
користувача.
     Рибалка - особа,  яка безпосередньо здійснює вилучення водних
живих  ресурсів  із  природного  середовища  у  складі виробничого
підрозділу користувача.
     Риболовне судно  - судно,  що використовується для вилучення,
приймання,  обробки,  зберігання та транспортування  водних  живих
ресурсів,  спеціально  обладнане  (згідно  з нормативно-технічними
актами) для виконання зазначених робіт.
     Рибогосподарські водні  об'єкти - водні об'єкти (їх частини),
що використовуються для рибогосподарських потреб.
     До рибогосподарських водних об'єктів належать:
     - моря з затоками, лиманами та естуаріями;
     - ріки  з  їх придатковими системами (озера,  бухти,  затоки,
канали,  гирла,  протоки,  водосховища,  що  мають  постійний  або
тимчасовий зв'язок з рікою);
     - технологічні   водойми,   що    використовуються    (можуть
використовуватись)  для  розведення,  вирощування та вилову водних
живих ресурсів або мають значення для відтворення їх запасів.
     Спеціальне використання  водних  живих  ресурсів  -  усі види
використання водних живих ресурсів (за винятком  любительського  і
спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування),
що здійснюється шляхом їх вилучення з природного середовища.
     Талон -  документ,  що  засвідчує  право рибалки (рибалок) на
здійснення вилучення водних живих ресурсів  у  складі  виробничого
підрозділу користувача.

                 2. Порядок установлення лімітів

     2.1. Ліміти встановлюються на види (групи видів) водних живих
ресурсів,  стосовно  яких  здійснюється  промисел  на  відповідних
водних   об'єктах  за  винятком  об'єктів  промислу,  запаси  яких
формуються виключно шляхом їх штучного розведення.
     Обсяги     використання     водних     живих    ресурсів    у
рибогосподарських   водних   об'єктах   наданих   користувачам   у
користування   для   їх   штучного   розведення   і   вирощування,
регламентуються   Режимами   рибогосподарської  експлуатації,  які
розробляються  відповідно  до  вимог  пункту  2.3  Інструкції  про
порядок  здійснення  штучного розведення, вирощування водних живих
ресурсів  та їх використання, затвердженої наказом Держкомрибгоспу
від  28.10.98  N  154  (  z0357-99  )  і зареєстрованої в Мін'юсті
України 07.06.99 за N 357/3650.
     Обгрунтування щодо  допустимих  обсягів  використання  водних
живих  ресурсів  за  видами  (групами видів) на відповідних водних
об'єктах розробляють наукові установи,  організації,  а на  водних
об'єктах,   де  не  здійснюються  наукові  дослідження,  зазначені
обгрунтування розробляють іхтіологічні  служби  державних  органів
рибоохорони на замовлення Держкомрибгоспу України, інших юридичних
або фізичних осіб.
     Обгрунтування щодо  допустимих  обсягів  використання  водних
живих ресурсів  у  наступному  році  подаються  до  першого  липня
поточного  року  на  розгляд  Держкомрибгоспу  України  і  повинні
містити такі відомості.
     2.1.1. Перелік   методик,  що  були  використані  при  оцінці
запасів водних живих ресурсів.
     2.1.2. Оцінку біологічного стану водних живих ресурсів, вплив
на них біотичних, абіотичних факторів та антропогенних чинників.
     2.1.3. Дані    щодо   вагової,   розмірно-вікової   структури
популяцій промислових видів водних  живих  ресурсів  та  допустимі
обсяги їх використання.
     2.1.4. Пропозиції щодо  рибницьких,  меліоративних  та  інших
заходів з поліпшення середовища перебування водних живих ресурсів,
відновлення чисельності, оптимізації їх видового складу.
     2.1.5. Дані   щодо  допустимої  кількості  знарядь  лову  (за
типами), які необхідні для використання певного об'єкта промислу.
     2.2. Держкомрибгосп  узагальнює подані матеріали і до першого
серпня поточного року подає їх до Мінекобезпеки.
     2.3. Мінекобезпеки   до   першого   жовтня   поточного   року
затверджує  ліміти  і  направляє  їх  Держкомрибгоспу   та   своїм
структурним підрозділам.
     2.4. Затвердження змін,  що вносяться протягом поточного року
до встановлених лімітів,  Мінекобезпеки здійснює в місячний термін
після  подання  Держкомрибгоспом  обгрунтувань   щодо   допустимих
обсягів  використання  водних  живих  ресурсів  за видами (групами
видів)   на   відповідних   водних   об'єктах   і   направляє   їх
Держкомрибгоспу та своїм структурним підрозділам.

                    3. Порядок виділення квот

     3.1. Для  отримання квот на наступний рік юридичні та фізичні
особи подають до першого вересня поточного року до Держкомрибгоспу
заяву на виділення квот (додаток 1),  статутні документи (юридичні
особи),  свідоцтво   про   реєстрацію   суб'єкта   підприємницької
діяльності (фізичні особи).
     У  разі  проведення науково-дослідного, науково-промислового,
контрольного,   дослідно-конструкторського,  меліоративного  лову,
вилучення   водних  живих  ресурсів  для  подальшого  відтворення,
з'ясування  санітарно-епідеміологічного  стану  (далі  - дослідний
лов)   до   заяви   додається   погоджена  Головрибводом  програма
дослідних робіт.
     У разі проведення лову  з  метою  акліматизації,  переселення
водних живих ресурсів до заяви додається дозвіл Мінекобезпеки.
     3.2. Для  розгляду   поданих   документів,   Держкомрибгоспом
призначається  комісія,  яка  визначає  обсяги  квот  водних живих
ресурсів і користувачів,  які  будуть  здійснювати  їх  дослідний,
промисловий  лов у межах виділених їм квот,  та користувачів,  які
будуть здійснювати  промисловий  лов  певних  видів  водних  живих
ресурсів  без квот у межах установлених лімітів або в межах частин
установлених лімітів.
     При розгляді  зазначених  документів  комісія враховує обсяги
лімітів, програми дослідних робіт, визначену для вилучення певного
об'єкта  промислу  допустиму  кількість знарядь лову,  мінімальний
вилов на одного рибалку,  середній обсяг  використання  заявниками
квот за попередні три роки, їх заяви.
     3.3. Переважне  право  на  одержання  квот   для   здійснення
спеціального використання водних живих ресурсів мають:
     3.3.1. Користувачі,  які будуть  здійснювати  (з  урахуванням
можливості  використання  одних  і тих самих водних живих ресурсів
при  виконанні  різних  робіт)  лов  водних  живих  ресурсів   при
виконанні програм дослідних робіт.
     3.3.2. Користувачі,  які здійснюють штучне відтворення водних
живих ресурсів,  рибницькі,  меліоративні заходи,  що забезпечують
поліпшення стану рибогосподарських водних об'єктів.
     3.3.3. Користувачі,   які  традиційно  здійснюють  спеціальне
використання водних живих ресурсів.
     3.4. Для  забезпечення  оперативного  управління  промислом і
дослідним ловом комісія може залишити  в  резерві  до  30%  ліміту
окремих  видів  водних  живих ресурсів на кожному водному об'єкті.
Нерозподілена частка ліміту також зараховується до резерву.
     3.5. Комісія може відмовити заявнику у виділені квоти в разі:
     3.5.1. Несвоєчасного подання заявником документів, зазначених
у пункті 3.1 цієї Інструкції.
     3.5.2. Коли не залишилось частки нерозподіленого ліміту.
     3.5.3. Систематичного  (два  і більше) порушення користувачем
вимог Правил  промислового  рибальства  в  басейні  Чорного  моря,
затверджених наказом    Держкомрибгоспу   від   08.12.98   N   164
( z0147-99 ) і  зареєстрованих  у  Мін'юсті  України  09.03.99  за
N 147/3440,  Правил  промислового  рибальства  в рибогосподарських
водних об'єктах України,  затверджених наказом Держкомрибгоспу від
18.03.99 N  33  (  z0326-99  ) і зареєстрованих в Мін'юсті України
25.05.99 за N 326/3619,  Тимчасових правил промислового рибальства
в  басейні  Азовського моря,  затверджених наказом Держкомрибгоспу
від 31.12.99 за N 172 ( z0043-00 )  і  зареєстрованих  у  Мін'юсті
України   25.01.2000  за  N  43/4264  (далі  -  Правила),  Режимів
рибальства до зазначених Правил, Програми робіт, цієї Інструкції.
     3.6. Держкомрибгосп до першого листопада поточного року подає
розподілені ліміти до Мін'юсту України на державну реєстрацію.
     Якщо залишок  ліміту  окремого  виду  водних  живих  ресурсів
становить більше 30%,  то комісія, при наявності заявок юридичних,
фізичних осіб, у порядку, що викладений у пунктах 3.2 - 3.5.3 цієї
Інструкції,  протягом  поточного  року  визначає  обсяги  квот  та
користувачів,  які будуть здійснювати їх лов,  і подає розподілені
залишки лімітів до Мін'юсту України на державну реєстрацію.
     Після державної  реєстрації  Держкомрибгосп у тижневий термін
доводить повідомлення про виділені  квоти  -  користувачам,  своїм
структурним    підрозділам,    Мінекобезпеки,   уряду   Автономної
Республіки    Крим,    обласним,    Київській,    Севастопольській
держадміністраціям, а повідомлення про відмову у виділенні квоти -
заявникам.
     3.7. Питання   щодо   виділення   додаткових  (до  попередньо
виділеної) квот користувачу протягом поточного року,  за наявності
резерву   ліміту,   Держкомрибгосп   розглядає   при   умові   70%
використання виділеної користувачу квоти або в разі прилову  інших
видів  у  тижневий  термін  з  моменту  отримання  його  заяви  на
виділення додаткової квоти (додаток 2).
     Повідомлення про  виділення додаткової квоти Держкомрибгосп у
тижневий  термін  доводить  до  відома   користувача   та   органу
рибоохорони,  в  зоні  діяльності  якого  користувач  здійснює лов
(подається факсом, поштою).
     3.8. Користувач   може   звернутись   до   Держкомрибгоспу  з
клопотанням щодо повернення отриманої  квоти  (частини  квоти)  до
резерву.
     Держкомрибгосп   у   тижневий   термін  розглядає  клопотання
користувача   і  зараховує  зазначену  квоту  (частину  квоти)  до
резерву,  якщо  відмову від квоти (частини квоти) спричинили події
надзвичайного  характеру,  включаючи  пожежі,  повені, землетруси,
стихійне   лихо,   вибухи,   воєнні  дії  та  інші  незалежні  від
користувача обставини.

    4. Порядок видачі дозволу для здійснення промислового лову

     4.1. Для  отримання  дозволу  (додаток 3) користувач подає до
державного  органу  рибоохорони,  в  зоні  діяльності  якого  буде
здійснюватись  промисловий  лов,  а  за  згодою  Головрибводу - до
державного  органу  рибоохорони,  в  зоні  діяльності  якого   він
дислокується, такі документи.
     4.1.1. Про  видачу  документів  для  здійснення  спеціального
використання водних живих ресурсів (додаток 4).
     4.1.2. Повідомлення Держкомрибгоспу (додаток 5).
     4.1.3. Довідку органу рибоохорони, де буде здійснюватись лов,
про  наявність  у  користувача  відповідних  до  Правил,   Режимів
рибальства   знарядь   лову,   берегового   приймального   пункту,
приймального судна (далі - приймальний пункт).
     4.1.4. Копії  свідоцтва  про  право  плавання  під  Державним
прапором України (або тимчасове свідоцтво) і свідоцтва  про  право
власності  на судно або договір оренди на умовах бербоут-чартеру в
разі здійснення промислу із судна,  піднаглядного класифікаційному
товариству.
     4.1.5. Судновий білет або договір оренди  в  разі  здійснення
промислу   з   безпалубного,  палубного  судна,  не  піднаглядного
класифікаційному товариству.
     4.1.6. Документ про авансову плату за спеціальне використання
водних  живих  ресурсів  (за   винятком   випадків,   коли   квота
виділяється додатково з резерву ліміту); акт про виконання робіт з
відтворення  водних  живих  ресурсів  та  робіт  природоохоронного
призначення (додаток 6), якщо такі роботи виконувались.
     4.1.7. Документ про внесення у  встановленому  законодавством
порядку плати за видачу дозволу.
     4.1.8. Журнал  обліку   вилучених   водних   живих   ресурсів
(промисловий журнал) (додаток 7) та журнал обліку прийнятих водних
живих  ресурсів  (додаток  8).  Сторінки  журналів  повинні   бути
пронумеровані,   прошнуровані,  скріплені  підписами  і  печатками
власника приймального пункту та державного органу рибоохорони.
     4.2. Для  отримання  дозволу  (додаток  9)   для   здійснення
промислового   лову   в   рибогосподарських  водних  об'єктах,  що
знаходяться  в  межах  територій  та об'єктів природно-заповідного
фонду,   документи,   зазначені  в  пункті  4.1  цієї  Інструкції,
подаються  до  державного  органу рибоохорони та Мінекобезпеки або
його  уповноваженого  структурного  підрозділу,  в зоні діяльності
яких буде здійснюватись лов.
     Заява    про    видачу   дозволу   повинна   бути   погоджена
адміністрацією  природно-заповідної  установи у двотижневий термін
з моменту отримання клопотання заявника.
     4.3. Рибалкам,  які  відповідають  за  вилучення водних живих
ресурсів у виробничих підрозділах користувача,  державним  органом
рибоохорони,   у   зоні   діяльності   якого   буде  здійснюватись
промисловий лов, видаються талони (додаток 10).
     4.4. Дозвіл,  талони,  бирки  для  маркування  знарядь лову в
кількості  і  за  номерами,  що  зазначені  в  дозволі,  видаються
користувачу  або особі,  відповідальній за проведення промислу,  в
тижневий термін після отримання документів,  зазначених  у  пункті
4.1 цієї Інструкції.
     Відмітка про видачу дозволів,  талонів заноситься до  Журналу
реєстрації (додаток 11), сторінки журналу мають бути прошнуровані,
пронумеровані та скріплені печаткою державного органу рибоохорони.
     У разі    зміни    назви,    форми    власності   користувача
правонаступник зобов'язаний переоформити документи для  подальшого
здійснення  промислу  в  порядку,  що викладений у пункті 4.1 цієї
Інструкції.
     4.5. Термін  дії дозволу встановлюється відповідно до строків
лову окремих видів водних живих ресурсів, що зазначені в Правилах,
Режимах  рибальства,  але  становить  не  більше  ніж  12  місяців
поточного року.
     Талони дійсні  протягом  дії  відповідного дозволу,  згідно з
яким їх видано.
     Журнал реєстрації,  заяви  користувачів зберігаються протягом
трьох років у державному органі рибоохорони, який видав дозвіл.
     У разі втрати дозволу,  талона, бирки користувач зобов'язаний
в триденний  термін  повідомити  орган  рибоохорони,  де  їх  було
отримано.
     У разі невиконання вимог пункту 4.1  цієї  Інструкції,  орган
рибоохорони   залишає   представлені   документи  без  розгляду  і
повідомляє про це рішення користувача для виправлення недоліків.
     4.6. Після закінчення терміну дії дозволів, талона користувач
зобов'язаний в десятиденний  термін  повернути  їх  до  державного
органу  рибоохорони  (який  їх  видав),  пред'явити  для перевірки
промисловий  журнал  та  журнал  обліку  прийнятих  водних   живих
ресурсів, подати звіт про використання дозволу (додаток 12).
     Копії звіту   про   використання   дозволу    подаються    до
Мінекобезпеки  або  його  вповноваженого  структурного  підрозділу
(який його видав).

    5. Порядок видачі дозволів для здійснення дослідного лову

     5.1. Для отримання дозволу для здійснення дослідного  лову  в
рибогосподарських водних об'єктах користувач подає до Головрибводу
або його вповноваженого структурного підрозділу такі документи.
     5.1.1. Заяву    про    видачу   документів   для   здійснення
спеціального  використання  водних   живих   ресурсів,   погоджену
Мінекобезпеки  або  його  уповноваженим  органом  (крім  тієї,  що
пов'язана  з  проведенням   дослідного   лову,   що   здійснюється
іхтіологічною службою державних органів рибоохорони).
     У разі здійснення дослідного лову в рибогосподарських  водних
об'єктах,   що   знаходяться   в   межах   територій  та  об'єктів
природно-заповідного  фонду,  заява  погоджується   адміністрацією
природно-заповідної установи.
     У  разі  використання  водних живих ресурсів для виготовлення
лікувально-технічної  сировини  заява  погоджується  Міністерством
охорони  здоров'я,  а  в  разі  проведення  робіт  з відтворення -
органами Державної служби ветеринарної медицини.
     5.1.2. Повідомлення  Держкомрибгоспу.   У   рибогосподарських
водних   об'єктах,   де   не  встановлені  ліміти,  дослідний  лов
здійснюється без квотування.
     5.1.3. Довідку    регіонального    органу   рибоохорони,   що
підтверджує  наявність  у  користувача  відповідних  до   програми
дослідних   робіт   знарядь  лову,  приймального  пункту,  ікряної
палатки, рибальського судна тощо.
     Якщо користувач  не  може власними силами здійснити вилучення
водних живих ресурсів,  то  дозволяється  вилучення  водних  живих
ресурсів  силами  інших  користувачів,  за  договорами про спільне
проведення програми дослідних робіт.
     5.1.4. Журнал   обліку   вилучених   водних   живих  ресурсів
(промисловий журнал)  та  журнал  обліку  прийнятих  водних  живих
ресурсів (за наявності власного приймального пункту).
     5.1.5. Погоджену   Головрибводом   або   його   уповноваженим
структурним підрозділом програму дослідних робіт,  а в разі лову з
метою акліматизації,  переселення водних живих ресурсів  -  дозвіл
Мінекобезпеки.
     5.2. Для  отримання  дозволу  (додаток  13)  для   здійснення
дослідного   лову  у  водних  об'єктах,  що  знаходяться  в  межах
територій  та  об'єктів  природно-заповідного  фонду,  користувачі
подають  документи,  зазначені  в  пункті 5.1 цієї Інструкції,  до
Мінекобезпеки або його уповноваженого структурного підрозділу.
     5.3. У  разі подання документів з порушенням вимог пункту 5.1
цієї Інструкції  орган  рибоохорони  залишає  їх  без  розгляду  і
повідомляє про це рішення користувача для виправлення недоліків.
     5.4. Дозвіл,  бирки для маркування знарядь лову в кількості і
за  номерами,  що  зазначені в дозволі,  видаються користувачу або
особі,  відповідальній за проведення дослідного  лову  в  тижневий
термін  після  отримання документів,  зазначених у пункті 5.1 цієї
Інструкції.
     Журнал реєстрації,  заяви  користувачів зберігаються протягом
трьох років у державному  органі  рибоохорони  або  Держуправлінні
екобезпеки, яким видано дозвіл.
     Термін дії дозволу встановлюється відповідно до строків  лову
окремих  видів  водних  живих  ресурсів,  що  зазначені в програмі
дослідних робіт,  але становить не більше ніж 12 місяців поточного
року.
     У випадках втрати дозволу,  бирки користувач  зобов'язаний  в
триденний  термін  повідомити орган рибоохорони або Держуправління
екобезпеки, де їх було отримано.
     5.5. Після   закінчення   терміну   дії   дозволу  користувач
зобов'язаний в десятиденний термін повернути  його  до  державного
органу  рибоохорони  (який  його видав),  пред'явити для перевірки
промисловий  журнал  та  журнал  обліку  прийнятих  водних   живих
ресурсів, подати звіт про використання дозволу.
     5.6. Після  закінчення   терміну   дії   дозволу   користувач
зобов'язаний в десятиденний термін повернути його до Мінекобезпеки
або його уповноваженого структурного підрозділу (який його видав),
пред'явити  для  перевірки  промисловий  журнал,  подати  звіт про
використання дозволу.
     Копії зазначеного звіту в десятиденний термін також подаються
до Головрибводу або його  уповноваженого  стуктурного  підрозділу,
яким погождено заяву.

            6. Порядок вилучення водних живих ресурсів

     6.1. При  проведенні  промислу  дозволяється вилучення водних
живих ресурсів з дотриманням вимог правил,  режимів рибальства, що
діють  на рибогосподарському водному об'єкті,  де проводиться лов,
цієї інструкції за наявності в рибалки,  відповідального за лов  у
виробничому   підрозділі  користувача,  посвідчення  рибалки,  яке
видається користувачем (додаток 14), талона, промислового журналу,
а  в рибалки,  який здійснює лов у складі зазначеного підрозділу -
документа, що засвідчує його особу.
     При проведенні  дослідного лову дозволяється вилучення водних
живих ресурсів з дотриманням вимог програми дослідних робіт,  цієї
Інструкції за наявності у відповідального за проведення дослідного
лову документа,  що засвідчує його  особу,  дозволу,  промислового
журналу,  а  в  рибалки,  який  здійснює  лов у складі виробничого
підрозділу користувача,  у тому числі й за договорами про  спільне
проведення дослідних робіт, - документа, що засвідчує його особу.
     6.2. Рибалка,  відповідальний  за  вилучення   водних   живих
ресурсів  у виробничому підрозділі користувача,  та відповідальний
за проведення дослідного лову зобов'язані:
     6.2.1. Виконувати вимоги Правил, Режимів рибальства, Програми
робіт, цієї Інструкції.
     6.2.2. Забезпечити   зберігання,   транспортування,  а  також
здавання вилучених водних живих ресурсів на свої приймальні пункти
за встановленим порядком.
     У разі здійснення  користувачем  дослідного  лову  виробничим
підрозділом  іншого  користувача в порядку,  передбаченому пунктом
5.1.3 цієї Інструкції,  рибалкам, які здійснюють лов, дозволяється
здавати  вилучені  водні  живі  ресурси для оприбуткування на свої
приймальні пункти.
     6.3. Здача  улову  водних живих ресурсів на приймальний пункт
оформляється квитанцією (додаток 15).  Особа,  яка  приймає  улов,
зобов'язана  зареєструвати  квитанцію  в  журналі обліку прийнятих
водних живих ресурсів та видати примірник квитанції рибалці,  який
здав  улов,  і,  згідно  з абзацом 2 пункту 6.2.2 цієї Інструкції,
копію квитанції особі,  відповідальній  за  проведення  дослідного
лову.
     6.4. Користувачі  зобов'язані  подавати   звіт   про   обсяги
вилучених водних живих ресурсів:
     6.4.1. Щоденно - до державного органу рибоохорони, який видав
відповідний  дозвіл,  або до штабу путини за його наявності - Звіт
про  обсяги  вилову  водних  живих  ресурсів  (додаток   16)   при
здійсненні  промислу  водних  живих  ресурсів  у  межах загального
ліміту або в межах частини загального ліміту.
     6.4.2. Щомісяця  -  до  державного  органу рибоохорони,  який
видав відповідний дозвіл для здійснення лову,  - Звіт  про  обсяги
вилову водних живих ресурсів при здійсненні вилучення водних живих
ресурсів у межах виділеної квоти.

                  7. Порядок анулювання дозволів

     7.1. Дозвіл може бути анульовано органом,  який його видав, у
разі:
     7.1.1. Закінчення строку, на який було надано дозвіл.
     7.1.2. Відпадання   потреби   у   використанні  водних  живих
ресурсів або добровільної відмови від дозвола.
     7.1.3. Припинення      діяльності      користувачів,      які
використовували водні живі ресурси.
     7.1.4. Систематичних  (два  і  більше)  порушень користувачем
вимог  цієї  Інструкції, Правил, Режимів рибальства при здійсненні
промислу,  Програми робіт при здійсненні дослідного лову, визнаних
органом рибоохорони, як суттєві для анулювання дозволу.
     7.2. Талон може бути анульовано органом,  який його видав,  у
разі  анулювання  дозволу,  відповідно   з   яким   його   видано,
систематичного  (два  і  більше)  порушення  рибалкою  вимог  цієї
Інструкції, Правил, Режимів рибальства при здійсненні промислу.
     7.3. Анулювання  дозволу,  талона  на спеціальне використання
водних  живих  ресурсів  здійснюється  шляхом   їх   вилучення   в
користувача,  рибалки.  При цьому складається акт (два екземпляри)
вільної форми, де вказуються причини їх анулювання. Один примірник
акта залишається в користувача,  рибалки, а другий в уповноваженої
особи, що складала акт.
     Припинення права   спеціального   використання  водних  живих
ресурсів не звільняє користувача,  рибалку  від  зобов'язань  щодо
відшкодування збитків,  завданих унаслідок порушення законодавства
про охорону і використання тваринного світу.
     7.4. Отримання   нового   дозволу,   талона   для  здійснення
спеціального використання водних живих ресурсів у наступному  році
здійснюється в порядку, установленому цією Інструкцією.

                      8. Права користувачів

     8.1. Права  користувачів  передбачені  чинним  законодавством
України.
     8.2. Оскарження   дій   посадових   осіб  у  разі  відмови  в
погодженні заяви, виділенні квоти, видачі дозволу, талона, а також
у   разі  анулювання  дозволів,  талонів  вирішуються  в  порядку,
передбаченому чинним законодавством України.

 Заступник начальника Головрибводу                     О.П.Мендусь

                                  Додаток  1
                                  до п. 3.1 Інструкції про порядок
                                  спеціального використання водних
                                  живих ресурсів

                                      Голові Державного комітету
                                      рибного господарства України
                                      ____________________________
                                      ____________________________

                              Заява
                       про виділення квоти

     Заявник _____________________________________________________
             (найменування, адреса, телефон, факс юридичної особи)
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця,
__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, адреса, телефон, факс)

організаційно-правова форма ______________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________

Прошу виділити  квоту  на  спеціальне  використання  водних  живих
ресурсів в обсягах за видами, тонн
__________________________________________________________________
        (вказати мету використання водних живих ресурсів,
__________________________________________________________________
            назву рибогосподарського водного об'єкта)
__________________________________________________________________

в період _________________________________________________________
                 (вказати дату початку та закінчення робіт)

Матеріально-технічна база заявника _______________________________
                                (вказати кількість рибалок, назву,
__________________________________________________________________
         технічні характеристики, кількість знарядь лову,
__________________________________________________________________
      плавзасобів, приміщень для приймання, переробки тощо,
__________________________________________________________________
 є в наявності чи планується залучити, придбати, орендувати тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Підпис заявника ___________           "______" _________ 200___ р.

Дата і номер реєстрації заяви "_____" _______ 200___ р. N ________

__________________________________ ________ ______________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище)

                                  Додаток 2
                                  до п.3.7 Інструкції про порядок
                                  спеціального використання водних
                                  живих ресурсів

                                      Голові Державного комітету
                                      рибного господарства України
                                      ____________________________
                                      ____________________________

                              Заява
                  про виділення додаткової квоти

Заявник __________________________________________________________
              (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
  та по батькові громадянина-підприємця, адреса, телефон, факс)

Прошу виділити  додаткову  квоту на спеціальне використання водних
живих ресурсів в обсягах за видами, тонн _________________________
__________________________________________________________________
           (вказати обсяги додаткової квоти за видами)

Назва рибогосподарського водного об'єкта _________________________

Попередньо виділена квота ________________________________________
                           (вказати обсяги квоти за видами, тонн)
Використана ______________________________________________________
            (вказати обсяги використання квоти за видами на час
            подання заяви, тонн)

Підпис заявника ____________         "_____" ___________ 200___ р.
                               м.п.

                               Додаток 3
                               до п.п. 4.1, 4.6, 5.1, 5.3
                               Інструкції про порядок спеціального
                               використання водних живих ресурсів

                          (Герб України)

          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
                           ГОЛОВРИБВОД

   Дозвіл N  ________________ на спеціальне використання водних
    живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах України

1. Виданий _______________________________________________________
                        (назва органу рибоохорони)
2. Користувачу ___________________________________________________
                (вказати: а) найменування, адресу юридичної особи;
__________________________________________________________________
 б) ПІБ громадянина-підприємця, серію, номер паспорта, ким і коли
 виданий, адресу  фізичної особи)

для використання _________________________________________________
 (вказати обсяги виділеної квоти водних живих ресурсів за видами,
__________________________________________________________________
    мету використання (промисловий, дослідний лов, приймання,
__________________________________________________________________
              транспортування водних живих ресурсів)

для використання _________________________________________________
                 (вказати дату та обсяги додатково виділеної квоти
__________________________________________________________________
                 водних живих ресурсів за видами)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

на водному об'єкті _______________________________________________
 (вказати назву водного об'єкта, місцезнаходження (область, район)
__________________________________________________________________

3. Знаряддя лову, їх маркування __________________________________
    (вказати тип, кількість знарядь лову, серію, номери бирок)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Плавзасоби ____________________________________________________
               (вказати кількість, назви, бортові,
__________________________________________________________________
              реєстраційні номери плавзасобів тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Рибалки _______________________________________________________
          (вказати прізвища, імена, по батькові рибалок,
__________________________________________________________________
              які будуть здійснювати дослідний лов)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Посада,  прізвище,  ім'я,  по   батькові   відповідального   за
проведення промислового, дослідного лову _________________________
__________________________________________________________________

7. Термін дії дозволу ____________________________________________

"___" ________ 200__ р.    Начальник органу рибоохорони __________
                       М.П.                              (підпис)

Дозвіл знаходиться  у  відповідального за проведення промислового,
дослідного лову.  Передача дозволу іншим  юридичним  або  фізичним
особам,  проведення  дослідного  лову  без відповідального за його
проведення забороняється.

                               Додаток  4
                               до п.п. 4.1.1, 4.5, 5.1.1, 5.3
                               Інструкції про порядок спеціального
                               використання водних живих ресурсів

                                 Начальнику ______________________
                                 _________________________________
                                 (вказати назву державного органу)
                                 _________________________________

                              Заява
              про видачу документів для спеціального
                використання водних живих ресурсів

Користувач _______________________________________________________
           (найменування, адреса, телефон, факс, банківські
реквізити юридичної особи)
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця,
__________________________________________________________________
       серія і номер паспорта, ким і коли виданий, адреса,
__________________________________________________________________
               телефон, факс, банківські реквізити)

Прошу видати _______________________________________ на спеціальне
            (вказати назву (дозвіл, талон) документа)
використання водних    живих   ресурсів   в   обсягах   згідно   з
повідомленням Держкомрибгоспу України від "______" ______ 200__ р.
N ________

__________________________________________________________________
  (вказати вид лову (промисловий, контрольний, науково-дослідний
__________________________________________________________________
       лов тощо), назву рибогосподарського водного об'єкта)

в період _________________________________________________________
                (вказати дату початку та закінчення робіт)

Матеріально-технічна база, що є в користувача (при великих обсягах
інформації дозволяється подавати  в  додатках  до  цієї  заяви  за
підписом  та  печаткою  користувача)  для  використання  виділеної
квоти:
__________________________________________________________________
     (вказати прізвища, імена та по батькові рибалок, серії,
__________________________________________________________________
номери їх паспортів, ким, коли видані, визначити відповідальних за
__________________________________________________________________
 вилучення, вказати кількість, тип, реєстраційні, бортові номери
__________________________________________________________________
 плавзасобів, кількість, тип знарядь лову в кожному структурному
__________________________________________________________________
    підрозділі, вказати кількість приймальних пунктів (суден),
__________________________________________________________________
                      ікряних наметів тощо)

Відповідальний за проведення робіт _______________________________
__________________________________________________________________
         (вказати посаду, прізвище, ім'я та по батькові)

Дозвіл доручено одержати _________________________________________
                          (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

"___" _________ 200__ р.              Користувач _________________
                                                      (підпис)
Заяву погоджено:
"___" _________ 200__ р.              ____________________________
                                  м.п.
"___" _________ 200__ р.              ____________________________
                                  м.п.
"___" _________ 200__ р.              ____________________________
                                  м.п.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____ 200__ р.  N _____________
___________________________________________             __________
(посада, ініціали, прізвище, особи,                      (підпис)
яка прийняла заяву)

                                 Додаток 5
                                 до п. 4.1.2, 5.1.2 Інструкції про
                                 порядок спеціального використання
                                 водних живих ресурсів

          Державний комітет рибного господарства України
                          (Головрибвод)

                           Повідомлення

"___"_______ 200__ р. N ___   Користувачу ________________________
                                          (повна офіційна назва та
                              ____________________________________
                              адреса користувача водних
                              ____________________________________
                              біоресурсів)

Згідно з наказом Держкомрибгоспу України від "___"_______ 200__ р.
N _____ "Про розподіл лімітів на квоти  спеціального  використання
водних живих ресурсів у рибогосподарських водних об'єктах  України
в 200___  році",  зареєстрованим   Міністерством  юстиції  України
"___"___________ 200___ р. за N ________, виділена квота на ______
рік для здійснення промислу в ____________________________________
                             (назва водних об'єктів та їх ділянок)
_____________________________________ таких водних живих ресурсів:

------------------------------------------------------------------
|  Види водних живих ресурсів  |      Виділена квота (тонн)      |
|------------------------------+---------------------------------|
|------------------------------+---------------------------------|
|------------------------------+---------------------------------|
|------------------------------+---------------------------------|
|------------------------------+---------------------------------|
|Усього:                       |                                 |
------------------------------------------------------------------

Користувач не має права продавати, передавати квоту або її частину
іншим юридичним або фізичним особам.

"___" ________ 200__ р.      М.П.      Керівник __________________

                                Додаток 6
                                до п. 4.1.4 Інструкції про порядок
                                спеціального використання водних
                                живих ресурсів

                               Акт
             про виконання робіт з відтворення водних
            живих ресурсів та робіт природоохоронного
                 призначення за попередній період

"____" _________ 200__ р.           ______________________________
                                          (населений пункт)
__________________________________________________________________
            (назва рибогосподарського водного об'єкта)

Ми, що  підписалися  нижче,  представник  підприємства,  установи,
організації, громадянин (далі - користувач)
__________________________________________________________________
              (назва користувача, посада, прізвище,
__________________________________________________________________
                 ім'я, по батькові представника)

представник органу рибоохорони ___________________________________
                               (назва органу рибоохорони,
__________________________________________________________________
        посада, прізвище, ім'я, по батькові представника)

представник органу місцевого органу самоврядування _______________
                                           (назва місцевого органу
__________________________________________________________________
самоврядування, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника)

представник органу Мінекобезпеки _________________________________
                                 (назва органу Мінекобезпеки,
__________________________________________________________________
        посада, прізвище, ім'я, по батькові представника)

склали цей акт про те, що за період з "___"___________ 200__ р. до
"___"__________ 200__ р.

користувачем виконані  нижче  перераховані  роботи  з  відтворення
рибних та інших водних живих ресурсів:

------------------------------------------------------------------
|N з/п|Види робіт|Одиниці виміру|Обсяги робіт|Ціна,грн.|Сума,грн.|
|-----+----------+--------------+------------+---------+---------|
|-----+----------+--------------+------------+---------+---------|
|-----+----------+--------------+------------+---------+---------|
|-----+----------+--------------+------------+---------+---------|
------------------------------------------------------------------

Підписи представників:

Користувача ________________________________  м.п.
Органу рибоохорони _________________________  м.п.
Органу самоврядування ______________________  м.п.
Органу Мінекобезпеки _______________________  м.п.

                               Додаток  7
                               до п.4.1.6, 4.6, 5.1.4, 5.3
                               Інструкції про порядок спеціального
                               використання водних живих ресурсів

                              Журнал
         обліку вилучених водних живих ресурсів N ______
                       (Промисловий журнал)
               "_____" __________________ 200__ р.

Користувач _______________________________________________________
Назва і номер виробничого підрозділу _____________________________
Тип, назва, номер, порт приписки плавзасобу ______________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата, час|Назва    |Вид,    |     Знаряддя, які     |    Обсяги (вага, кількість) вилучених, а також     |Дата,   |Здано за|Номер  |Підпис|
|(годин)  |водного  |трива-  |  знаходяться на лову  |    використаних на повний, неповний біологічний    |час     |видами, |квитан-|відпо-|
|виходу на|об'єкта, |лість   |                       |       аналіз водних живих ресурсів за видами       |(годин),|кг      |ції    |віда- |
|лов      |його     |лову,   |-----------------------+----------------------------------------------------|місце   |        |       |льної |
|         |частини, |штормо- |назва  |пара-  |кіль-  |назва|кіль- |вага  |вага    |повний,|непов-|списано,|здачі   |        |       |особи |
|         |номер    |відстій,|знарядь|метри  |кість  |     |кість,|улову,|прилову,|шт./кг |ний   |шт./кг  |улову   |        |       |      |
|         |квадрата,|ремонт, |лову   |знарядь|знарядь|     |шт.   |кг    |шт./.кг |       |шт./кг|        |        |        |       |      |
|         |коор-    |перехід,|       |лову   |лову,  |     |      |      |        |       |      |        |        |        |       |      |
|         |динати   |пошук,  |       |       |шт.    |     |      |      |        |       |      |        |        |        |       |      |
|         |         |інші    |       |       |       |     |      |      |        |       |      |        |        |        |       |      |
|         |         |роботи  |       |       |       |     |      |      |        |       |      |        |        |        |       |      |
|---------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+------+------+--------+-------+------+--------+--------+--------+-------+------|
|    1    |    2    |    3   |   4   |    5  |   6   |  7  |   8  |   9  |   10   |   11  |  12  |   13   |   14   |    15  |   16  |  17  |
|---------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+------+------+--------+-------+------+--------+--------+--------+-------+------|
|---------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+------+------+--------+-------+------+--------+--------+--------+-------+------|
|---------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+------+------+--------+-------+------+--------+--------+--------+-------+------|
|---------+---------+--------+-------+-------+-------+-----+------+------+--------+-------+------+--------+--------+--------+-------+------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Журнал обліку вилучених водних живих ресурсів
ведеться з урахуванням таких вимог:

     1. Журнал  обліку  вилучених  водних  живих  ресурсів (далі -
промисловий  журнал)  є  основним  документом  з  обліку   обсягів
виловлених водних живих ресурсів.
     2. Відповідальність  за   правильне   і   своєчасне   ведення
промислового    журналу    при    здійсненні   промислового   лову
покладається  на  рибалку,  відповідального  за  лов у виробничому
підрозділі   користувача,   а   при   здійсненні  дослідного  лову
зазначений  журнал  зобов'язаний  вести  представник  компетентної
юридичної особи - відповідальний за його проведення.
     3. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані,  прошнуровані
і скріплені підписами й печатками користувача та державного органу
рибоохорони.
     4. Усі  записи  в журналі виконуються акуратно,  розбірливо і
чорнилами.  У разі неточності в записах весь горизонтальний  рядок
закреслюється  двома  прямими  лініями  і  записи  поновлюються  в
наступному рядку.
     5. На  титульній сторінці журналу записуються його порядковий
номер,  дата початку ведення журналу,  назва користувача,  назва й
номер структурного підрозділу користувача, тип, назва, номер, порт
приписки плавзасобу.
     6. Журнал ведеться щоденно протягом періоду,  що вказується в
дозволі на спеціальне використання водних живих ресурсів.
     7. У  графі  1 записується число,  місяць,  рік,  час (годин)
виходу на лов.
     8. У   графі  2  записується  місце  здійснення  лову  (назва
рибогосподарського водного об'єкта (Чорне,  Азовське море,  Сиваш,
Каховське   водосховище   тощо)   його  частини,  номер  квадрата,
координати, курси здійснення лову).
     9. У  графі  3  записується вид лову (промисловий,  дослідний
лов),  тривалість  (початок  та   закінчення,   годин)   тралення,
закидання,  притонення  кошільних,  кільцевих,  закидних  неводів,
дифонів тощо,  кількість закидань,  притоненнь,  тривалість  (діб)
перебування  на лову пасток,  зябрових сіток,  інших знарядь лову,
тривалість (діб) штормовідстою, переходу, пошуку ремонту тощо).
     10. У графах 4,  5,  6 записуються назва, параметри (довжина,
ширина, висота, мінімальний розмір вічка), кількість знарядь лову,
які перебувають на лову.
     11. У графі 7 записуються назви видів вилучених водних  живих
ресурсів.
     12. У  графі  8  на  лову  записується   літерами   кількість
вилучених   особин   камбали-калкана,   інших   видів,  визначених
Держкомрибгоспом.
     13. У  графі  9  під  час здавання улову на приймальний пункт
записується літерами  вага  вилучених  водних  живих  ресурсів  за
видами.
     14. У графі 10 на  лову  записується  кількість  та  під  час
здавання улову на приймальний пункт - вага інших об'єктів промислу
за видами  приловлених  при  спеціалізованому  лові,  вага  особин
непромислового   розміру   приловлених   при   неспеціалізованому,
спеціалізованому лові.
     15. У  графі  11 записується літерами кількість,  вага водних
живих ресурсів за видами використаних на повний біологічний аналіз
(визначення   статі,  ваги  гонад,  стадії  зрілості,  плодючості,
живлення тощо).
     16. У  графі  12 записується літерами кількість,  вага водних
живих ресурсів за  видами  використаних  на  неповний  біологічний
аналіз (визначення ваги, довжини тощо).
     17. У графі 13 записується літерами  кількість,  вага  водних
живих   ресурсів   за  видами  непридатних,  у  тому  числі  після
біологічного  аналізу  (визначення  статі,  ваги   гонад,   стадії
зрілості,  плодючості, живлення тощо) для подальшого використання,
списуються за актом.
     18. У   графі   14   записуються  дата,  час  (годин),  місце
перевантаження (на своє судно,  що здійснює транспортування  улову
до приймального пункту) або здачі улову на приймальний пункт.
     19. У графі  15  записуються  літерами  обсяги  водних  живих
ресурсів за видами, зданих на приймальний пункт.
     20. У графі 16 указується номер квитанції щодо  водних  живих
ресурсів, зданих на приймальний пункт.
     21. У графі 17 після відповідного оформлення журналу  ставить
підпис  рибалка,  відповідальний  за  лов у виробничому підрозділі
користувача,  а  при   здійсненні   дослідного   лову   -   особа,
відповідальна за його проведення.

 

                                  Додаток 8
                                  до п.6.3 Інструкції про порядок
                                  спеціального використання водних
                                  живих ресурсів

                              Журнал
              обліку прийнятих водних живих ресурсів
                             N ______

-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата|Назва закладу, |  Номер  |   Види прийнятих водних живих ресурсів, кг    |Усього|
|з/п|    |прізвище, ім'я,|квитанції|-----------------------------------------------|      |
|   |    |по батькові,   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   |    |підпис рибалки,|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   |    |який здав водні|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|   |    |живі ресурси   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---+----+---------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------|
|   |    |               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---+----+---------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------|
|   |    |               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---+----+---------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------|
|   |    |               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---+----+---------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------|
|   |    |               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---+----+---------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------|
|   |    |               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|---+----+---------------+---------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------|
|   |    |               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------

                             Додаток 9
                             до п.п.4.2, 4.4, 4.5, 4.6, Інструкції
                             про порядок спеціального використання
                             водних живих ресурсів

                          (Герб України)

ДЕРЖКОМРИБГОСП УКРАЇНИ               МІНЕКОБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

_______________________________       ____________________________
 (назва органу рибоохорони)          (назва уповноваженого органу)

                      Дозвіл N _____________
    на спеціальне використання водних живих ресурсів у водних
      об'єктах, що знаходяться в межах територій та об'єктів
     ________________________________________________________
    (вказати категорію та назву природно-заповідного об'єкта)
                природно-заповідного фонду України

1. Виданий _______________________________________________________
                    (назва органу рибоохорони)
2. Користувачу ___________________________________________________
               (вказати: а) найменування, адресу юридичної особи;
__________________________________________________________________
  б) прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця, серію,
    номер паспорта, ким і коли виданий, адресу фізичної особи)

для використання _________________________________________________
                 (вказати обсяги виділеної квоти водних живих
__________________________________________________________________
ресурсів за видами, мету використання (промисловий, дослідний лов,
__________________________________________________________________
        приймання, транспортування водних живих ресурсів)
__________________________________________________________________

для використання _________________________________________________
                 (вказати дату та обсяги додатково виділеної квоти
__________________________________________________________________
                 водних живих ресурсів за видами)
__________________________________________________________________

на водному об'єкті _______________________________________________
                  (вказати назву водного об'єкта, місцезнаходження
__________________________________________________________________
                         (область, район)
__________________________________________________________________

3. Знаряддя лову, їх маркування __________________________________
                                (вказати тип, кількість знарядь
__________________________________________________________________
                    лову, серію, номери бирок)
__________________________________________________________________

4. Плавзасоби ____________________________________________________
              (вказати кількість, назви, бортові, реєстраційні
__________________________________________________________________
                     номери плавзасобів тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Посада,  прізвище,  ім'я,  по   батькові   відповідального   за
проведення промислового, дослідного лову _________________________
__________________________________________________________________

6. Термін дії дозволу ____________________________________________

Начальник ____________                 Начальник ____________
            (підпис)                               (підпис)

"___" ___________ 200__ р.             "___" ____________ 200__ р.

                          М.П.         М.П.

Дозвіл знаходиться   у  відповідального  за  проведення  промислу,
дослідного лову.  Передача дозволу іншим  юридичним  або  фізичним
особам  та  проведення  дослідного  лову без відповідального за їх
проведення забороняється.

                               Додаток 10
                               до п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6
                               Інструкції про порядок спеціального
                               використання водних живих ресурсів

------------------------------------------------
|        Талон N _____________________________ |
|видано згідно з дозволом N __________________ |
|Посада відповідального за лов _______________ |
|Посвідчення рибалки N _______________________ |
|Прізвище ____________________________________ |
|Ім'я ________________________________________ |
|По батькові _________________________________ |
|Посада відповідального за лов _______________ |
|Посвідчення рибалки N _______________________ |
|Прізвище ____________________________________ |
|Ім'я ________________________________________ |
|По батькові _________________________________ |
|Виданий "____"______________________ 200__ р. |
|Дійсний з "___"______ до "___"______ 200__ р. |
|Талон видав _________________________________ |
|                м.п.          (підпис)        |
|Дію талона продовжено до "___"_______ 200_ р. |
|Дію талона продовжив ________________________ |
|                        м.п.        (підпис)  |
|Рибалки                                       |
|1. __________________________________________ |
|2. __________________________________________ |
|3. __________________________________________ |
|4. __________________________________________ |
|5. __________________________________________ |
|6. __________________________________________ |
|7. __________________________________________ |
------------------------------------------------
            титульна сторінка талона

------------------------------------------------
| 8. _________________________________________ |
| 9. _________________________________________ |
|10. _________________________________________ |
|11. _________________________________________ |
|12. _________________________________________ |
|13. _________________________________________ |
|14. _________________________________________ |
|Район робіт _________________________________ |
|_____________________________________________ |
|Плавзасоби їх кількість, бортові номери _____ |
|_____________________________________________ |
|Знаряддя  лову  їх  кількість,  серія, номери |
|бирок _______________________________________ |
|1. __________________________________________ |
|2. __________________________________________ |
|3. __________________________________________ |
|4. __________________________________________ |
|5. __________________________________________ |
|Водні  живі ресурси дозволені  до  вилучення, |
|тонн ________________________________________ |
|1. __________________________________________ |
|2. __________________________________________ |
|3. __________________________________________ |
|4. __________________________________________ |
|5. __________________________________________ |
|Відмітки про порушення ______________________ |
|_____________________________________________ |
|_____________________________________________ |
|Лов без талона забороняється                  |
------------------------------------------------
            зворотна сторінка талона

                                 Додаток 11
                                 до п.4.4, 4.5, 5.3 Інструкції про
                                 порядок спеціального використання
                                 водних живих ресурсів

                    Журнал реєстрації N ______

Назва державного органу __________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва користувача, прізвище, |Назва документа, номер та дата реєстрації|Підпис особи,|Примітки|
|з/п|ім'я, по батькові особи, якій|-----------------------------------------|якою одержано|        |
|   |видано відповідний документ  |Дозвіл|Талон|Промисловий журнал|  Інші   | відповідний |        |
|   |                             |      |     |                  |документи|   документ  |        |
|---+-----------------------------+------+-----+------------------+---------+-------------+--------|
|---+-----------------------------+------+-----+------------------+---------+-------------+--------|
|---+-----------------------------+------+-----+------------------+---------+-------------+--------|
|---+-----------------------------+------+-----+------------------+---------+-------------+--------|
|---+-----------------------------+------+-----+------------------+---------+-------------+--------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------


                                 Додаток 12
                                 до п.4.6, 5.3, 5.4 Інструкції про
                                 порядок спеціального використання
                                 водних живих ресурсів

                               Звіт
про використання дозволу N ____ від "___" ____ 200__ р. Форма N 4

Назва водного об'єкта ____________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |              Показники               |Тип суден з показчиком потужності двигуна|                 Тип знарядь лову                  |
|з/п|                                      |-----------------------------------------+---------------------------------------------------|
|   |                                      |безпалубні|  палубні  |   СЧС     | інші |трали|         неводи          |зяброві|ставні|інші|
|   |                                      |до 30 к.с.|до 140 к.с.|до 225 к.с.|      |     |-------------------------| сітки |неводи|    |
|   |                                      |          |           |           |      |     |кошільні|закидні|кільцеві|       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 1 |                  2                   |     3    |     4     |      5    |   6  |  7  |    8   |   9   |   10   |   11  |  12  | 13 |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 1 |Кількість використаних суден, одиниць |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 2 |                                      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 3 |                                      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 4 |                                      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 5 |Кількість використаних знарядь лову,  |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|   |штук                                  |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 6 |Кількість задіяних до лову рибалок,   |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|   |осіб                                  |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 7 |Кількість судно-діб перебування на    |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|   |лову, діб                             |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 8 |Кількість судно-діб простою, діб      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 9 |Тривалість тралення, годин            |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 10|Кількість заметів/тривалість лову,    |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|   |годин                                 |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 11|Перебування на лову пасток, зябрових  |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|   |сіток, діб                            |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 12|Перебування на лову інших знарядь     |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|   |лову, діб                             |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 13|                                      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 14|Вилов водних живих ресурсів за видами,|          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|   |тонн                                  |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 15|                                      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 16|Вилов на одне знаряддя лову, тонн     |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 17|                                      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 18|Вилов на одного рибалку, тонн         |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 19|                                      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 20|Вилов на одне знаряддя лову, кг/добу  |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 21|Вилов на одного рибалку, кг/добу      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 22|Використано на неповний біоаналіз,    |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|   |шт./ кг                               |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 23|Використано на повний біоаналіз,      |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|   |шт./ кг                               |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
|---+--------------------------------------+----------+-----------+-----------+------+-----+--------+-------+--------+-------+------+----|
| 24|Списано водних живих ресурсів, шт./кг |          |           |           |      |     |        |       |        |       |      |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"______" ________________ 200 __ р.  Керівник ____________________
                                                    (підпис)
__________________________________
(прізвище та N телефону виконавця)

                              Додаток 13
                              до п.5.2, 5.4 Інструкції про порядок
                              спеціального використання водних
                              живих ресурсів

                          (Герб України)

                      МІНЕКОБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

                 Дозвіл N _______________________
    на спеціальне використання водних живих ресурсів у водних
      об'єктах, що знаходяться в межах територій та об'єктів
    _________________________________________________________
    (вказати  категорію та назву природно-заповідного об'єкта)
                природно-заповідного фонду України

1. Виданий _______________________________________________________
                (вказати назву Держуправління екобезпеки)

2. Користувачу ___________________________________________________
(вказати: а) найменування, адресу, телефон, факс юридичної особи;
__________________________________________________________________
      б) ПІБ громадянина-підприємця, серію, номер паспорта,
    ким і коли виданий, адресу, телефон, факс фізичної особи)

для використання _________________________________________________
   (вказати обсяги виділеної квоти водних живих ресурсів за видами
__________________________________________________________________
  та мету використання (науково-дослідний, контрольний лов тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

для використання _________________________________________________
                 (вказати обсяги додатково виділеної квоти водних
__________________________________________________________________
                    живих ресурсів за видами)
__________________________________________________________________

на водному об'єкті _______________________________________________
                  (вказати назву водного об'єкта його
__________________________________________________________________
                місцезнаходження (область, район)
__________________________________________________________________

3. Знаряддя лову, їх маркування __________________________________
                                (вказати кількість, тип знарядь
__________________________________________________________________
                 лову, серію, номери бирок тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Плавзасоби ____________________________________________________
              (вказати кількість, назви, бортові, реєстраційні
__________________________________________________________________
                     номери плавзасобів тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Прізвище,   ім'я,   по   батькові,  посада  відповідального  за
проведення робіт _________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Термін дії дозволу ____________________________________________

"___" _________ 200__ р.                  Керівник ______________
                           М.П.                       (підпис)

                                  Додаток 14
                                  до п.6.1 Інструкції про порядок
                                  спеціального використання водних
                                  живих ресурсів

------------------------------------------
|          Посвідчення рибалки           |
|Прізвище ______________________________ |
|Ім'я __________________________________ |
|По батькові ___________________________ |
|Дата народження _______________________ |
|Місце роботи __________________________ |
|             (повна назва користувача)  |
|______________________________________  |
|----------------   --------------       |
||  місце для   |   | N          |       |
||  фотокартки  |   --------------       |
||              | "___"_______ 200__ р.  |
|----------------    (дата видачі)       |
|                м.п.                    |
|                                        |
|Керівник ______________________________ |
|                  (підпис)              |
|Рибалка _______________________________ |
|                  (підпис)              |
------------------------------------------
      титульна сторінка посвідчення

------------------------------------------
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
|                                        |
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
|                                        |
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
|                                        |
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
|                                        |
|Продовжено до "___" ________ 200____ р. |
|м.п. __________________________________ |
|                  (підпис)              |
------------------------------------------
      зворотна сторінка посвідчення

                                  Додаток 15
                                  до п.6.3. Інструкції про порядок
                                  спеціального використання водних
                                  живих ресурсів

____________________________
    (назва користувача)

Місце штампа

                     Квитанція N ____________
                "______"________________ 200__  р.

Прийнято водні живі ресурси від __________________________________
               (вказати назву структурного підрозділу користувача)
Район лову _______________________________________________________
Знаряддя лову ____________________________________________________

------------------------------------------------------------------
|N з/п|      Обсяги зданих водних живих ресурсів за видами       |
|     |----------------------------------------------------------|
|     |Назва виду водного живого ресурсу|Кількість, шт.*|Маса, кг|
|-----+---------------------------------+---------------+--------|
|-----+---------------------------------+---------------+--------|
|-----+---------------------------------+---------------+--------|
|-----+---------------------------------+---------------+--------|
------------------------------------------------------------------
     * Осетер,  севрюга,  інші  водні  живі   ресурси,   визначені
Держкомрибгоспом.

     ЗДАВ ____________                     ПРИЙНЯВ ____________
            (підпис)                                 (підпис)

                                Додаток 16
                                до п.п.6.4.1, 6.4.2 Інструкції про
                                порядок спеціального використання
                                водних живих ресурсів

                               Звіт
             про обсяги вилову водних живих ресурсів
            на "___" _____________ 200 __ р. Форма N 2

-----------------------------------------------------------------------------
|Код   | Види водних живих ресурсів |Назви рибогосподарських водних об'єктів|
|показ-|                            |---------------------------------------|
|ника  |                            |-------------------+-------------------|
|      |                            |  Квота  |  Вилов  |  Квота  |  Вилов  |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   1  |              2             |    5    |     6   |    7    |    8    |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   1  |Улов водних живих ресурсів  |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   2  |Риба всього,                |         |         |         |         |
|      |       в тому числі         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   3  |хамса азовська              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   4  |хамса чорноморська          |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   5  |шпрот (кілька)              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   6  |мерланг                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   7  |тюлька                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   8  |оселедець                   |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   9  |пузанок                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   10 |кефаль чорноморська         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   11 |піленгас                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   12 |ставрида                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   13 |барабулька                  |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   14 |калкан чорноморський        |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   15 |калкан азовський            |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   16 |глоса                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   17 |луфар                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   18 |скумбрія                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   19 |пеламіда                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   20 |піщанка (атерина)           |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   21 |смарида (морський окунь)    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   22 |сарган                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   23 |акула-катран                |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   24 |осетер                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   25 |севрюга                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   26 |білуга                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   27 |стерлядь                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   28 |бестер                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   29 |морська лисиця              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   30 |морський кіт                |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   31 |бичок                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   32 |лосось чорноморський        |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   33 |судак                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   34 |інша морська риба           |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   35 |сазан                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   36 |сом                         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   37 |лящ                         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   38 |тараня, плітка              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   39 |краснопірка                 |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   40 |щука                        |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   41 |білизна                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   42 |окунь прісноводний          |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   43 |рибець                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   44 |карась                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   45 |чехоня                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   46 |шемая (селява)              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   47 |плоскирка                   |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   48 |короп, сазан                |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   49 |товстолобик                 |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   50 |білий амур                  |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   51 |форель                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   52 |лин                         |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   53 |інші прісноводні            |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   54 |Інші водні живі ресурси,    |         |         |         |         |
|      |всього                      |         |         |         |         |
|      |       в тому числі:        |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   55 |мідія                       |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   56 |рапана                      |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   57 |філофора                    |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   58 |зостера                     |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   59 |річкові раки                |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   60 |креветки шрімс              |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   61 |інші морепродукти           |         |         |         |         |
|------+----------------------------+---------+---------+---------+---------|
|   62 |ікра осетрових              |         |         |         |         |
-----------------------------------------------------------------------------

"____" ____________ 200 _ р.        Керівник _____________________
                                              (прізвище, ініціали)
_____________________________________                   __________
(прізвище та номер телефону виконавця)                   (підпис)

 

 

 

Комментарии:
Чтобы проголосовать или оставить комментарии Авторизируйтесь.
Для авторизации используйте логи и пароль форума
 
Имя:
Пароль:

Амуниция охотника
Объекты охоты
Оружие
Полезно знать
Правила и ограничения для охотников
Словарь охотника
Собаки
Стендовая стрельба
На грибы!
Грибная аптека
Грибная кулинария
Грибникам на заметку
Общие сведения о грибах
Описание грибов
Газовые горелки Kovea, газовые плиты и грили Kovea, лампы Kovea, обогреватели, туристическая посудаИспользование материалов сайта
только с разрешения Администрации.


Создание сайта
студия веб дизайна
Создание сайта студия веб дизайна de LUXE